"Social capital," GNP per capita, relative income, and health: an ecological study of 23 countries.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"Social capital," GNP per capita, relative income, and health: an ecological study of 23 countries.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap