Social capital, political trust and self rated-health: a population-based study in southern Sweden.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
273 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social capital, political trust and self rated-health: a population-based study in southern Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap