Social capital, political trust and self-reported psychological health: A population-based study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

59 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social capital, political trust and self-reported psychological health: A population-based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap