Social capital, trust in institutions, discrimination and self-rated health. An epidemiological study in southern Sweden.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

196 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social capital, trust in institutions, discrimination and self-rated health. An epidemiological study in southern Sweden.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap