Social capital, trust in the health-care system and self-rated health: The role of access to health care in a population-based study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

323 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social capital, trust in the health-care system and self-rated health: The role of access to health care in a population-based study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap

Konst och humaniora