Social Identity and Mobility at a Pre-industrial Mining Complex, Sweden

Ylva Bäckström, T. Douglas Price

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Identity and Mobility at a Pre-industrial Mining Complex, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Arts and Humanities