Social Identity and Mobility at a Pre-industrial Mining Complex, Sweden

Ylva Bäckström, T. Douglas Price

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Identity and Mobility at a Pre-industrial Mining Complex, Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Samhällsvetenskap