Social Identity and Mobility at a Pre-industrial Mining Complex, Sweden

Ylva Bäckström, T. Douglas Price

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat