Social movements and interest groups compared: How organisational type matters for explaining Swedish organisations’ advocacy strategies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

488 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social movements and interest groups compared: How organisational type matters for explaining Swedish organisations’ advocacy strategies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences