Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap