Social Policy Without Growth: Moving Towards Sustainable Welfare States

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Policy Without Growth: Moving Towards Sustainable Welfare States”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap