Social Work in the Criminal Justice System : An Ambiguous Exercise of Caring Power

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Work in the Criminal Justice System : An Ambiguous Exercise of Caring Power”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap