Sociala normer och regelefterlevnad: Trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv

Måns Svensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

6599 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat