Sociala normer och regelefterlevnad: Trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

6010 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat