Sociala normer och regelefterlevnad: Trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

5926 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat