Sociala normer och regelefterlevnad: Trafiksäkerhetsfrågor ur ett rättssociologiskt perspektiv

Måns Svensson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

6605 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat