Socialarbetares protester genom nätverk på sociala medier

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Socialarbetare har under senare decennier ofta beskrivits som ”lojala, lydiga och tysta” men det finns skäl att nyansera den bilden. Bortsett från att socialarbetare organiserar sig kollektivt genom främst tre fackförbund har det skapats nätverk som fungerar som en kollektiv röst för socialarbetare som är aktiva på sociala medier. Denna artikel handlar om vilka frågor dessa nätverk driver, vilka funktioner nätverken fyller och hur de förhåller sig till de etablerade fackförbunden. Artikeln baseras på en netnografisk studie med observationer på sociala medier och intervjuer med representanter för tre nätverk. Begreppen sorti, protest och lojalitet används för att förstå de strategier socialarbetare använder för att hantera sin arbetssituation och främst valet att protestera genom olika nätverk. Studien visar att fackförbunden inte anses vara tillräckligt starka röstbärare. Nätverken använder sociala medier för att bryta den tystnadskultur som de anser råder inom socialt arbete och för att få en förändrad personalpolitik, socialpolitik och migrationspolitik. De kan därmed också sägas agera som välfärdens väktare.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)4-17
Antal sidor13
TidskriftSocionomens forskningssupplement
Volym45
Nummer1
StatusPublished - 2019 jan. 30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • protest
  • socialarbetare
  • Sociala medier
  • tystnadskultur
  • arbetsvillkor
  • välfärd
  • facket
  • nätaktivism
  • personalomsättning

Citera det här