Socialt arbete och pappersgöra: Mellan klient och digitala dokument

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Standardiserade dokument och digitala formulär omgärdar socionomens arbete. I boken Socialt arbete och pappersgöra tar författarna med oss till socialtjänstkontoren och undersöker hur det går till när socialt arbete dokumenteras. Hur påverkar dokumentationen mötet med klienten? Vilka blir konsekvenserna? Och varför?

Bokens viktigaste budskap är att till synes neutrala dokumentationssystem påtagligt formar och präglar det sociala arbetet. Det påverkar också hur vi ser på världen och vad som betraktas som giltig kunskap. Dagens utveckling väcker nya frågor och kräver nya slags kompetenser hos de professionella.

Boken vänder sig till studenter och verksamma inom socialt arbete, liksom andra med intresse för den ökade administrationens följder i offentlig sektor. Den ger både en introduktion till och en sociologisk analys av de dokumentationskrav som finns i yrket, liksom en överblick av de mest centrala lagar, direktiv och myndigheter som är relevanta för socialt arbete.
Originalspråksvenska
FörlagGleerups Utbildning AB
Antal sidor206
ISBN (tryckt)9789140696991
StatusPublished - 2019 juni 10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här