Socialtjänst och e-förvaltning. E-tjänster för äldre och personer med funktionshinder

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
Sidor (från-till)256-270
TidskriftFörvaltningsrättslig tidskrift
Volym3
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här