Societal cost of oropharyngeal cancer by human papillomavirus status, cancer stage, and subsite

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Societal cost of oropharyngeal cancer by human papillomavirus status, cancer stage, and subsite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap