Socioeconomic and marital status among liver cirrhosis patients and associations with mortality: a population-based cohort study in Sweden

Juan Vaz, Ulf Strömberg, Berne Eriksson, David Buchebner, Patrik Midlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Socioeconomic and marital status among liver cirrhosis patients and associations with mortality: a population-based cohort study in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Medicine and Dentistry

Economics, Econometrics and Finance

Nursing and Health Professions