Socioeconomic and marital status among liver cirrhosis patients and associations with mortality: a population-based cohort study in Sweden

Juan Vaz, Ulf Strömberg, Berne Eriksson, David Buchebner, Patrik Midlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat