Socioeconomic aspects of unmet healthcare needs and health outcomes - Economic conditions, social capital, unmet healthcare needs, healthcare providers and mortality

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

241 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Socioeconomic aspects of unmet healthcare needs and health outcomes - Economic conditions, social capital, unmet healthcare needs, healthcare providers and mortality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap