Sociology of Knowledge and Production of Normative Power in the European Union’s External Actions

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sociology of Knowledge and Production of Normative Power in the European Union’s External Actions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap