Soft Tissue Sarcoma Patterns multiplicity, heterogeneity and growth characteristics

Josefin Fernebro

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

676 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Soft Tissue Sarcoma Patterns multiplicity, heterogeneity and growth characteristics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap