Soil aggregation in a semiarid soil amended with composted and non-composted sewage sludge—A field experiment

César Nicolás Cuevas, Jennifer N. Kennedy, Teresa Hernández, Carlos García, Johan Six

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

44 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)24-31
TidskriftGeoderma
Volym219–220
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här