Soil and rhizosphere microorganisms have the same Q(10) for respiration in a model system

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

210 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Soil and rhizosphere microorganisms have the same Q(10) for respiration in a model system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar