Soil resistivity monitoring of an irrigation experiment

Torleif Dahlin, Par Aronsson, Mats Thornelof

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)
290 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Soil resistivity monitoring of an irrigation experiment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap