Solar Activity of the Past 100 Years Inferred From 10Be in Ice Cores—Implications for Long-Term Solar Activity Reconstructions

Minjie Zheng, Florian Adolphi, Jesper Sjolte, Ala Aldahan, Göran Possnert, Mousong Wu, Peng Chen, Raimund Muscheler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solar Activity of the Past 100 Years Inferred From 10Be in Ice Cores—Implications for Long-Term Solar Activity Reconstructions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences