Solid-state computerized manometry improves diagnostic yield in pharyngeal dysphagia: simultaneous videoradiography and manometry in dysphagia patients with normal barium swallows

Rolf Olsson, J A Castell, D O Castell, Olle Ekberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solid-state computerized manometry improves diagnostic yield in pharyngeal dysphagia: simultaneous videoradiography and manometry in dysphagia patients with normal barium swallows”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry