Solitons, vortices and shell structure in ultracold atomic quantum systems

Gunnar Eriksson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

128 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solitons, vortices and shell structure in ultracold atomic quantum systems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi