'Soluble' and 'insoluble' mucins--identification of distinct populations

I Carlstedt, A Herrmann, H Hovenberg, G Lindell, H Nordman, C Wickström, J R Davies

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)845-851
TidskriftBiochemical Society Transactions
Volym23
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 1995 nov.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk bioteknologi

Citera det här