Solutions and their ambiguities for structure and motion problems

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Ett centralt problem inom området datorseende är att utifrån bara ett antal bilder av föremål, återskapa formen av föremålet som avbildats. Samtidigt vill man även återskapa hur kameran rört sig mellan de olika bilderna tagits. Detta är det så kallade struktur och rörelse-problemet. I avhandlingen löses detta problem för olika typer av kameror samt olika typer av objekt som avbildas. I avhandlingen beskrivs även ett fullt automatiskt system för att lösa struktur och rörelse-problemet för en laserstyrd truck. Den laserstyrda truckens seende kan modelleras av en kamera som tar endimensionella bilder av en tvådimensionell värld.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Matematik LTH
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2002 nov. 29
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5461-5
StatusPublished - 2002

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2002-11-29
Time: 15:15
Place: Room C, Matematikcentrum, Lund

External reviewer(s)

Name: Giblin, Peter
Title: Dr
Affiliation: England

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Solutions and their ambiguities for structure and motion problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här