Solvent extraction of hydrofluosilicic acid with alamine 336

Stig Stenström, S Wingefors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Extraction constants for the solvent extraction of hydrofluosilicic acid with Alamine 336 have been determined. Two species were identified, (R3NH+ )2 SiF62- and R3NH+ HSiF6, whose respective extraction constants were determined to be log K21 = 7.42 and log K11 = 2.60. For the dissociation of hydrofluosilicic acid the activity coefficient model presented by Bromley was adapted to sulphuric acid and the values used for hydrofluosilicic acid. The effect of the diluent was experimentally investigated.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)426-431
TidskriftCanadian Journal of Chemical Engineering
Volym64
Nummer3
DOI
StatusPublished - 1986

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Solvent extraction of hydrofluosilicic acid with alamine 336”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här