Solvent-free Heck-Jeffery reactions under ball-milling conditions applied to the synthesis of unnatural amino acids precursors and Indoles

Erik Tullberg, F Schacher, D Peters, Torbjörn Frejd

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solvent-free Heck-Jeffery reactions under ball-milling conditions applied to the synthesis of unnatural amino acids precursors and Indoles”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry