Solving the Decider’s Dilemma: Scapegoats, Foreign Affairs, and the Duration of Interstate War

Alejandro Quiroz Flores, Hanna Bäck, Alexander von Hagen-Jamar, Jan Teorell

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

167 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solving the Decider’s Dilemma: Scapegoats, Foreign Affairs, and the Duration of Interstate War”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap