Som ph.d.-studerende lærte jeg hurgtigt, at det kunne have konsekvenser, hvis min forskning kom frem til de forkerte resultater

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Originalspråkdanska
SpecialistpublikationPolitiken
FörlagJP/Politikens Hus
StatusPublished - 2021 juni 14
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Citera det här