Somatosensory Cortical Neurons Decode Tactile Input Patterns and Location from Both Dominant and Non-dominant Digits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Enander and Jörntell record spike responses in neocortical neurons in primary somatosensory cortex provided with tactile inputs from non-adjacent digits. Regardless of whether the neurons were located in specific digit-dominated subregions, each neuron decoded the tactile inputs from either digit as well as the input location.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3551-3560
TidskriftCell Reports
Volym26
Nummer13
Tidigt onlinedatum2019 jan. 1
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Somatosensory Cortical Neurons Decode Tactile Input Patterns and Location from Both Dominant and Non-dominant Digits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här