Somatosensory Cortical Neurons Decode Tactile Input Patterns and Location from Both Dominant and Non-dominant Digits

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Somatosensory Cortical Neurons Decode Tactile Input Patterns and Location from Both Dominant and Non-dominant Digits”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience