Somatostatin secretion by Na+-dependent Ca2+-induced Ca2+ release in pancreatic delta cells

Elisa Vergari, Geoffrey Denwood, Albert Salehi, Quan Zhang, Julie Adam, Ahmed Alrifaiy, Ingrid Wernstedt Asterholm, Anna Benrick, Margarita V. Chibalina, Lena Eliasson, Claudia Guida, Thomas G. Hill, Alexander Hamilton, Reshma Ramracheya, Frank Reimann, Nils J.G. Rorsman, Ioannis Spilliotis, Andrei I. Tarasov, Jonathan N. Walker, Patrik RorsmanLinford J.B. Briant

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

16 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Somatostatin secretion by Na+-dependent Ca2+-induced Ca2+ release in pancreatic delta cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap