Some anticonvulsants interact with the GABA receptor-ionophore complex at barbiturate/picrotoxin receptor sites

F. Leeb-Lundberg, A. Snowman, R. W. Olsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstractPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)432
TidskriftFederation Proceedings
Volym40
Nummer3 I
StatusPublished - 1981 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi

Citera det här