Some Resolvent Estimates in Harmonic Analysis

Anders Dahlner

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
I avhandlingen studeras olika resolvent uppskattningar i harmonisk analys.

I det första arbetet visas en Wiener taubersats med hjälp av resolventtransformen.

I det andra arbetet studeras kvantitativa förfiningar av Wieners lemma i kommutativa kvasi-Banachalgebror och även i Banachalgebror.

Det tredje arbetet behandlar den klassiska Cesàro-operatorn och dess verkan på det viktade Bergmanrummet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)
Handledare
  • [unknown], [unknown], handledare, Extern person
Tilldelningsdatum2003 juni 5
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-5726-6
StatusPublished - 2003

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2003-06-05
Time: 13:15
Place: Matematikcentrum, Sal C, Lund.

External reviewer(s)

Name: Siskakis, Aristomenis
Title: [unknown]
Affiliation: [unknown]

---


Paper 1. ``A Wiener tauberian theorem for weighted convolution algebras of zonal functions on the automorphism group of the unit disc''

Paper 2. ``Uniform spectral radius and compact Gelfand transform''

Paper 3. ``Decomposable extension of the Cesáro operator on the weighted Bergman space and Bishop's property (b )''

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Some Resolvent Estimates in Harmonic Analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här