Sources of Arachidonic Acid in Platelets, Bone, Marrow and Gastrointestinal Tract

Li Zhou

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sources of Arachidonic Acid in Platelets, Bone, Marrow and Gastrointestinal Tract”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi