S(p)året av Gud

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

”Vad händer när en stor tänkare tystnar?” Jacques Derrida ställde frågan vid Lévinas begravning i Paris för drygt tio år sedan. Och han svarade: ”Det är en upplevelse som för min del kommer att förbli outsinlig vad beträffar Emmanuel Lévinas. Just såsom är fallet med Lévinas tankar vilka är som källor, det vill säga, jag kommer aldrig att upphöra att börja och att börja om på nytt att tänka med dessa tankar, att tänka utifrån den nya början de ger mig.” Numer tillhör även Derrida kategorin stora tänkare som tystnat. Och betraktar man hans författarskap i dess helhet råder det föga tvivel om riktigheten i de uttalade orden: Lévinas tankar var källor som Derrida öste ur och som inte minst bidrog till den alltmer uttalade etiska, profetiska eller messianska karaktär hans filosofi med åren kom att anta. Men även det omvända var i högsta grad fallet. Det vill säga även Derrida tillhandahöll viktiga källor för Lévinas, en ”ny början”, om man så vill, för hans filosofi. Efter att Lévinas publicerat Totalité et Infini, hans kanske mest berömda verk, 1961, formulerade Derrida en kritik mot Lévinas som kom att bli upprinnelse till den förfining av tanken som märks i hans senare filosofi och framför allt i hans andra huvudverk, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence från 1974. Artikeln belyser hur sammanflätade Levinas och Derridas filosofier i många avseenden var, här med särskilt fokus på gudsbegreppet.
Originalspråksvenska
Titel på gästpublikationSpår av Gud : vänbok till Valborg Lindgärde rektor vid Teologiska Högskolan Stockholm
RedaktörerLars Ingelstam, Johnny Jonsson, Berit Åqvist
FörlagTeologiska högskolan
Sidor33-38
Volym14
ISBN (tryckt)91-631-8816-3
StatusPublished - 2006
Externt publiceradJa

Publikationsserier

Namn
Volym14
ISSN (tryckt)1401-1557

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Religionsvetenskap

Citera det här