Space wars and the new urban imperialism

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1141 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract
Avhandlingen analyserar sentida urbana förändringar ur perspektivet kampen om rummet, här kallat 'space wars'. Fokus är på investeringsflöden inom den kommersiella fastighetsmarknaden, förändringar inom urbanpolitik, förändring inom stadens socialgeografi, och relationer mellan dessa tre aspekter. Empiriskt bygger avhandlingen på studier av data rörande utländska investeringar, arkivstudier, intervjuer med nyckelpersoner och deltagande observationer i Köpenhamn, Lisbon och New York. Avhandlingen ger inblick i den 'glokala' logiken bakom urban imperialism och dess tendens mot ojämn utveckling -- grundläggande krafter som formar städer på tjugohundratalet.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Handledare
  • Clark, Eric, handledare
Tilldelningsdatum2006 sep 29
Förlag
Tryckta ISBN91-974998-8-9
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2006-09-29
Time: 10:15
Place: Department of Social and Economic Geography Sölvegatan 10, sal 111 SE-223 62 Lund
External reviewer(s)
Name: Swyngedouw, Erik
Title: Professor
Affiliation: Oxford University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi

Nyckelord

  • Samhällsvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Space wars and the new urban imperialism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här