Spatial patterns of tau deposition are associated with amyloid, ApoE, sex, and cognitive decline in older adults

Joana B. Pereira, Theresa M. Harrison, Renaud La Joie, Suzanne L. Baker, William J. Jagust

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatial patterns of tau deposition are associated with amyloid, ApoE, sex, and cognitive decline in older adults”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Neuroscience