Spatial quantum beats in vibrational resonant inelastic soft x-ray scattering at dissociating States in oxygen.

Annette Pietzsch, Y Sun, Franz Hennies, Z Rinkevicius, H O Karlsson, T Schmitt, V N Strocov, J Andersson, B Kennedy, J Schlappa, A Föhlisch, J-E Rubensson, F Gel'mukhanov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

62 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatial quantum beats in vibrational resonant inelastic soft x-ray scattering at dissociating States in oxygen.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi