Spatial statistical modelling of insurance risk: a spatial epidemiological approach to car insurance

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatial statistical modelling of insurance risk: a spatial epidemiological approach to car insurance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi