Spatial variability linking carbon resource heterogeneity and microorganisms; causes and consequences

Niklas Törneman

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatial variability linking carbon resource heterogeneity and microorganisms; causes and consequences”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Earth and Planetary Sciences