Spatially different annual cycles but similar haemosporidian infections in distant populations of collared sand martins

Steffen Hahn, Martins Briedis, Christos Barboutis, Raffaella Schmid, Martin Schulze, Nina Seifert, Tibor Szép, Tamara Emmenegger

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatially different annual cycles but similar haemosporidian infections in distant populations of collared sand martins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Agricultural and Biological Sciences