Spatiotemporal flame mapping in a large-bore marine diesel engine using multiple high-speed cameras

Johan Hult, Alexios Matamis, Eric Baudoin, Stefan Mayer, Mattias Richter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spatiotemporal flame mapping in a large-bore marine diesel engine using multiple high-speed cameras”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap