Spatiotemporal flame mapping in a large-bore marine diesel engine using multiple high-speed cameras

Johan Hult, Alexios Matamis, Eric Baudoin, Stefan Mayer, Mattias Richter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat